Faktaboks Eik

Botanisk navn
Opprinnelse
Fuktinnhold
Vekt
Farge
Forventet funksjonstid
Formstabilitet
Fargeuttrekk
Profil
Dimensjoner
XTwood