Dobbeltfalset liggende kledning jernvitrolbehandlet

Dette er et ca. 12-15 års borettslag i Drammen satt opp med 19×145
dobbeltfalset liggende kledning jernvitrolbehandlet. Det ble byttet ut
spredtvis noen bord hist og her, p.g.a. oppsprekking og vridninger… De nye
bordene kommer til å bli like grå som resten etter en liten tid på 1-3 år.